Ochrana osobných údajov

Posledná aktualizácia: 1. marca 2023

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania Vašich údajov pri používaní Služby a informujú Vás o Vašich právach na súkromie a o tom, ako Vás chráni zákon.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a vylepšovanie Služby. Používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Výklad a definície

Interpretácia

Slová, ktoré sú začiatočným písmenom veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definícia

Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov:

 • Účet  Účet znamená jedinečný účet vytvorený pre Vás na prístup k našej Službe alebo častiam našej Služby
 • Spoločnosť (v tejto zmluve označované buď ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naše“) označuje Rork Media Limited, 71-75, Shelton Street, Covent Garden, Londýn, Anglicko, WC2H 9JQ. Na účely GDPR je Prevádzkovateľom Spoločnosť.
 • Súbory cookie  sú malé súbory, ktoré webová stránka ukladá do Vášho počítača, mobilného zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia, ktoré obsahujú podrobnosti o Vašej histórii prehliadania na tejto webovej lokalite v rámci jej mnohorakého využitia.
 • Krajina odkazuje na: Spojené kráľovstvo
 • Správcom údajovna účely GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa rozumie Spoločnosť ako právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania Osobných údajov.
 • zariadení znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, ako napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.
 • Do Not Track (DNT) je koncept, ktorý presadzujú regulačné orgány USA, najmä Federálna obchodná komisia USA (FTC), aby internetový priemysel vyvinul a implementoval mechanizmus umožňujúci používateľom internetu kontrolovať sledovanie ich online aktivít na webových stránkach. .
 • Stránka fanúšikov Facebooku je verejný profil s názvom Diver Magazine špeciálne vytvorený Spoločnosťou na sociálnej sieti Facebook, prístupný z DIVER – Najväčší online zdroj pre potápačov
 • Osobné údaje je akákoľvek informácia, ktorá sa týka identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Na účely GDPR osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie, ktoré sa vás týkajú, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden či viacero faktorov špecifických pre fyzické, fyziologické, genetické, duševné, ekonomické, kultúrne alebo sociálne identity.
 • Služba sa vzťahuje na Webovú stránku.
 • Poskytovateľ služieb znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva údaje v mene Spoločnosti. Vzťahuje sa na spoločnosti tretích strán alebo jednotlivcov zamestnaných Spoločnosťou na uľahčenie poskytovania Služby, poskytovanie Služby v mene spoločnosti, poskytovanie služieb súvisiacich so Službou alebo na pomoc spoločnosti pri analýze spôsobu používania Služby. Na účely GDPR sa Poskytovatelia služieb považujú za spracovateľov údajov.
 • Sociálne mediálne služby tretích strán odkazuje na akúkoľvek webovú stránku alebo akúkoľvek webovú stránku v sociálnej sieti, prostredníctvom ktorej sa používateľ môže prihlásiť alebo vytvoriť účet na používanie služby.
 • Údaje o používaní odkazuje na údaje zhromažďované automaticky, buď generované použitím služby alebo zo samotnej infraštruktúry služieb (napríklad trvanie návštevy stránky).
 • Webová stránka odkazuje na Diver Magazine, dostupný z Divernet
 • Vy  znamená jednotlivca, ktorý pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje alebo ju používa. Podľa GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) môžete byť označovaný ako Dotknutá osoba alebo ako Používateľ, keďže ste jednotlivec, ktorý používa Službu.

Zhromažďovanie a používanie Vašich Osobných údajov

Typy zhromaždených údajov

Osobné údaje

Počas používania našej Služby Vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité Osobné údaje, ktoré možno použiť na Vašu identifikáciu alebo kontaktovanie. Osobné údaje môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • Emailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto
 • Informácie o bankovom účte za účelom platby za produkty a/alebo služby v rámci Služby
 • Údaje o používaní

Keď platíte za produkt a/alebo službu prostredníctvom bankového prevodu, môžeme vás požiadať o poskytnutie informácií na uľahčenie tejto transakcie a na overenie vašej totožnosti. Takéto informácie môžu okrem iného zahŕňať:

 • Dátum narodenia
 • Pas alebo občiansky preukaz
 • Výpis z bankovej karty
 • Ďalšie informácie, ktoré vás spájajú s adresou

Údaje o používaní

Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní Služby.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné zariadenie identifikátory a ďalšie diagnostické údaje.

Keď pristupujete k Službe prostredníctvom alebo cez mobilné zariadenie, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie ako, vrátane, ale nie výlučne, typ mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečné ID Vášho mobilného zariadenia, IP adresa Vášho mobilného zariadenia, operačný systém Vášho mobilného zariadenia, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odosiela, kedykoľvek navštívite našu Službu alebo keď k Službe pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia alebo prostredníctvom neho.

Informácie zo služieb sociálnych médií tretích strán

Spoločnosť vám umožňuje vytvoriť si účet a prihlásiť sa na používanie Služby prostredníctvom nasledujúcich Služieb sociálnych médií tretích strán:

 • Google
 • facebook
 • Twitter

Ak sa rozhodnete zaregistrovať prostredníctvom služby sociálnych médií tretej strany alebo nám inak udelíte prístup, môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré sú už priradené k účtu vašej služby sociálnych médií tretej strany, ako je vaše meno, vaša e-mailová adresa, vaše aktivity alebo Váš zoznam kontaktov priradený k danému účtu.

Môžete mať tiež možnosť zdieľať ďalšie informácie so Spoločnosťou prostredníctvom účtu služby sociálnych médií tretej strany. Ak sa rozhodnete poskytnúť takéto informácie a osobné údaje, počas registrácie alebo inak, dávate Spoločnosti povolenie na ich používanie, zdieľanie a uchovávanie spôsobom, ktorý je v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Technológie sledovania a cookies

Používame súbory cookie a podobné technológie sledovania na sledovanie aktivity v rámci našej Služby a ukladanie určitých informácií. Používané technológie sledovania sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšenie a analýzu našej Služby. Technológie, ktoré používame, môžu zahŕňať:

 • Súbory cookie alebo súbory cookie prehliadača. Súbor cookie je malý súbor umiestnený na Vašom zariadení. Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby oznámil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však cookies neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby. Pokiaľ ste neupravili nastavenie Vášho prehliadača tak, aby odmietal cookies, naša Služba môže používať cookies.
 • Flash cookies. Niektoré funkcie našej Služby môžu využívať miestne uložené objekty (alebo súbory cookie Flash) na zhromažďovanie a ukladanie informácií o vašich preferenciách alebo vašej aktivite v našej službe. Súbory Flash Cookies nespravujú rovnaké nastavenia prehľadávača, aké sa používajú pre súbory cookie prehliadača. Ďalšie informácie o tom, ako môžete odstrániť súbory cookie Flash, nájdete v článku „Kde môžem zmeniť nastavenia zakázania alebo odstránenia miestnych zdieľaných objektov?“ dostupný v Adobe Flash Player
 • Webové majáky. Niektoré časti našej Služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové majáky (označované tiež ako jasné gify, pixlové značky a jednopixlové gify), ktoré Spoločnosti umožňujú napríklad počítať používateľov, ktorí tieto stránky navštívili. alebo otvoril e-mail a ďalšie súvisiace štatistické údaje o webových stránkach (napríklad záznam popularity určitej sekcie a overenie integrity systému a servera).

Súbory cookie môžu byť „trvalé“ alebo „reláčné“. Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď idete do režimu offline, zatiaľ čo súbory cookie relácie sa odstránia, akonáhle zatvoríte webový prehľadávač. Viac informácií o cookies sa dozviete tu: Súbory cookie od generátora podmienok.

Relácie cookie i trvalé súbory cookie používame na účely uvedené nižšie:

 • Nevyhnutné/podstatné súbory cookie Typ: Súbory cookie relácie Spravuje: My Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby vám poskytovali služby dostupné prostredníctvom webových stránok a umožňovali vám využívať niektoré z ich funkcií. Pomáhajú autentifikovať používateľov a zabraňujú podvodnému použitiu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nebude možné poskytnúť služby, o ktoré ste požiadali, a tieto súbory cookie používame iba na to, aby sme vám tieto služby poskytovali.
 • Zásady používania cookies / oznámenie o prijatí cookies Typ: Trvalé súbory cookie Spravuje: My Účel: Tieto súbory cookie identifikujú, či používatelia akceptovali použitie súborov cookie na webových stránkach.
 • Funkčné cookies Typ: Trvalé súbory cookie Spravuje: My Účel: Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si rozhodnutia, ktoré urobíte pri používaní webovej stránky, napríklad zapamätanie vašich prihlasovacích údajov alebo preferencie jazyka. Účelom týchto cookies je poskytnúť vám osobnejšiu skúsenosť a zabrániť tomu, aby ste pri každom použití webovej stránky museli znova zadávať svoje preferencie.
 • Sledovacie a výkonnostné cookies Typ: Trvalé súbory cookie Spravuje: Tretie strany Účel: Tieto súbory cookie sa používajú na sledovanie informácií o návštevnosti webovej lokality a o tom, ako používatelia používajú webovú lokalitu. Informácie zhromaždené prostredníctvom týchto súborov cookie vás môžu priamo alebo nepriamo identifikovať ako jednotlivého návštevníka. Je to preto, že zhromaždené informácie sú zvyčajne prepojené s pseudonymným identifikátorom spojeným so zariadením, ktoré používate na prístup na webovú stránku. Tieto súbory cookie môžeme použiť aj na testovanie nových stránok, funkcií alebo nových funkcií webovej stránky, aby sme videli, ako na ne reagujú naši používatelia.
 • Zacielenie a reklamné súbory cookie Typ: Trvalé súbory cookie Spravuje: Tretie strany Účel: Tieto súbory cookie sledujú vaše zvyky pri prehliadaní, aby nám umožnili zobrazovať reklamu, ktorá by vás mohla zaujímať skôr. Tieto súbory cookie používajú informácie o vašej histórii prehliadania na to, aby vás zoskupili s inými používateľmi, ktorí majú podobné záujmy. Na základe týchto informácií a s naším povolením môžu inzerenti tretích strán umiestňovať súbory cookie, aby im umožnili zobrazovať reklamy, o ktorých si myslíme, že budú relevantné pre vaše záujmy, keď ste na webových stránkach tretích strán.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, a vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie alebo v sekcii o súboroch cookie v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Používanie Vašich Osobných údajov

Spoločnosť môže použiť Osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Poskytovať a udržiavať našu:Službu vrátane monitorovania používania našej Služby.
 • Správa Vášho Účtu: Správa Vašej registrácie ako používateľa Služby. Osobné údaje, ktoré poskytnete, Vám môžu poskytnúť prístup k rôznym funkciám Služby, ktoré máte ako registrovaný používateľ k dispozícii.
 • Pri plnení zmluvy: vývoj, dodržiavanie a dodržiavanie kúpnej zmluvy na výrobky, položky alebo služby, ktoré ste si zakúpili alebo na akúkoľvek inú zmluvu s nami prostredníctvom služby.
 • Kontaktovať Vás: Kontaktovať vás e-mailom, telefonicky, SMS alebo inými ekvivalentnými formami elektronickej komunikácie, ako sú napríklad push notifikácie mobilnej aplikácie týkajúce sa aktualizácií alebo informatívnej komunikácie týkajúcej sa funkcií, produktov alebo zmluvných služieb vrátane bezpečnostných aktualizácií, ak je to potrebné alebo odôvodnené za ich implementáciu.
 • Poskytovať Vám novinky Speciálne ponuky a všeobecné informácie o inom tovare, službách a udalostiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo na ktoré ste sa pýtali, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie nedostávať.
 • Správa Vašich požiadaviek: Zúčastnite sa a spravujte Vaše požiadavky na nás.
 • Doručiť vám cielenú reklamu: Vaše informácie môžeme použiť na vývoj a zobrazovanie obsahu a reklamy (a na spoluprácu s dodávateľmi tretích strán, ktorí tak robia) prispôsobené vašim záujmom a/alebo umiestneniu a na meranie ich účinnosti.
 • Pre prevody podnikov: Vaše údaje môžeme použiť na vyhodnotenie alebo uskutočnenie fúzie, odpredaja, reštrukturalizácie, reorganizácie, rozpustenia alebo iného predaja alebo prevodu časti alebo celého nášho majetku, či už v nepretržitej činnosti alebo v rámci konkurzu, likvidácie alebo podobného konania, v ktorých sú medzi prevedenými prostriedkami aj osobné údaje, ktoré máme o našich používateľoch služieb k dispozícii.
 • Na iné účely: Vaše údaje môžeme použiť na iné účely, napríklad na analýzu údajov, identifikáciu trendov používania, určenie účinnosti našich propagačných kampaní a na vyhodnotenie a zlepšenie našej Služby, produktov, služieb, marketingu a vašich skúseností.

Vaše Osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

 • S poskytovateľmi služieb: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, aby sme monitorovali a analyzovali používanie našej služby, zobrazovali vám reklamy, aby sme vám pomohli podporovať a udržiavať našu službu, aby sme vám mohli inzerovať na webových stránkach tretích strán po tom, čo ste navštívili našu službu, na účely spracovania platieb, kontaktovať Vás.
 • Pre prevody podnikov: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo prevádzať v súvislosti alebo v priebehu rokovaní o akejkoľvek fúzii, predaji majetku spoločnosti, financovaní alebo akvizícii celého alebo časti nášho podnikania inej spoločnosti.
 • So Spriaznenými spoločnosťami:  Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi Spriaznenými spoločnosťami, v takom prípade budeme od týchto Spriaznených spoločností vyžadovať, aby dodržiavali tieto zásady ochrany Osobných údajov. Medzi Spriaznené spoločnosti patrí naša materská spoločnosť a akékoľvek iné dcérske spoločnosti, partneri v spoločnom podniku alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod spoločnou kontrolou s nami.
 • S obchodnými partnermi Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, aby sme Vám mohli ponúknuť určité produkty, služby alebo propagačné akcie.
 • S ostatnými používateľmi: Ak zdieľate osobné informácie alebo inak interagujete vo verejných priestoroch s inými používateľmi, tieto informácie môžu zobraziť všetci používatelia a môžu byť verejne distribuované mimo spoločnosti. Ak komunikujete s inými používateľmi alebo sa zaregistrujete prostredníctvom služby sociálnych médií tretích strán, vaše kontakty v službe sociálnych médií tretích strán môžu vidieť vaše meno, profil, obrázky a popis vašej činnosti. Podobne aj ostatní používatelia budú môcť zobraziť popisy vašej činnosti, komunikovať s vami a zobraziť váš profil.
 • S Vaším súhlasom:S Vaším súhlasom môžeme zverejniť Vaše Osobné údaje na akýkoľvek iný účel.

Uchovávanie Vašich Osobných údajov

Spoločnosť bude uchovávať Vaše Osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany Osobných údajov. Vaše Osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať Vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a zásady.

Spoločnosť si tiež ponechá údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú kratšiu dobu, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje použijú na posilnenie bezpečnosti alebo na zlepšenie funkčnosti našej Služby, alebo keď sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje na dlhšie časové obdobia.

Prenos Vašich Osobných údajov

Vaše informácie vrátane osobných údajov sa spracúvajú v prevádzkových kanceláriách spoločnosti a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zúčastnené na spracovaní. Znamená to, že tieto informácie môžu byť prenášané do počítačov umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie a udržiavané v nich, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov vo vašej jurisdikcii.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany Osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje Váš súhlas s týmto prenosom.

Spoločnosť podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s Vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a že sa neuskutoční žiadny prenos Vašich Osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ neexistujú primerané kontroly vrátane zabezpečenia Vaše údaje a ďalšie Osobné údaje.

Zverejnenie vašich osobných údajov

Obchodné transakcie

Ak je Spoločnosť zapojená do fúzie, akvizície alebo predaja aktív, Vaše Osobné údaje môžu byť prenesené. Predtým, ako budú Vaše Osobné údaje prenesené a budú podliehať iným Zásadám ochrany osobných údajov, pošleme vám upozornenie

Vymáhanie práva

Spoločnosť môže byť za určitých okolností požiadaná o sprístupnenie vašich osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo ako reakcia na platné žiadosti verejných orgánov (napr. Súd alebo štátna agentúra).

Ďalšie právne požiadavky

Spoločnosť môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto kroky sú potrebné na:

 • Splnenie zákonnej povinnosti
 • Ochranu práva alebo majetku Spoločnosti
 • Zabráneniu alebo preskúmaniu možného nesprávneho konania v súvislosti so Službou
 • Ochranu osobnej bezpečnosti Používateľov Služby alebo verejnosti
 • Ochranu pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť Vašich Osobných údajov

Bezpečnosť Vašich Osobných údajov je pre nás dôležitá, ale pamätajte na to, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického uchovávania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu Vašich Osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Poskytovatelia služieb, ktorých využívame, môžu mať prístup k vašim osobným údajom. Títo predajcovia tretích strán zhromažďujú, ukladajú, používajú, spracúvajú a prenášajú informácie o vašej aktivite v rámci našej služby v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov.

analytics

Na sledovanie a analýzu používania našej Služby môžeme využívať poskytovateľov Služieb tretích strán.

 • Google Analytics Google Analytics je služba webovej analýzy ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a zaznamenáva návštevnosť webových stránok. Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej Služby. Tieto údaje sa zdieľajú s inými službami Google. Spoločnosť Google môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete. Môžete sa odhlásiť zo sprístupnenia svojej aktivity v službe Google Analytics nainštalovaním doplnku prehliadača na zrušenie služby Google Analytics. Doplnok zabraňuje JavaScriptu služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať informácie o aktivite návštev so službou Google Analytics. Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke Webová stránka ochrany osobných údajov a podmienok spoločnosti Google.
 • monsterinsights Ich politika ochrany osobných údajov je k dispozícii na adrese ich webovej stránke.

reklama

Môžeme použiť poskytovateľov služieb na zobrazovanie reklám, ktoré vám pomôžu podporiť a udržiavať našu službu.

 • Cookies Google AdSense a DoubleClick Google ako dodávateľ tretej strany používa súbory cookie na zobrazovanie reklám v našej Službe. Používanie súboru cookie DoubleClick spoločnosťou Google umožňuje spoločnosti Google a jej partnerom zobrazovať reklamy našim používateľom na základe ich návštevy našej Služby alebo iných webových stránok na internete. Môžete zrušiť používanie súboru cookie DoubleClick pre inzerciu založenú na záujmoch návštevou stránky Webová stránka Nastavenia reklám Google.
 • adbutler AdButler je reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Sparklit Networks Inc. Pre viac informácií o AdButler navštívte ich Ochrana osobných údajov.

Programová reklama Mediavine (verzia 1.1)

Webová lokalita spolupracuje so spoločnosťou Mediavine na správe záujmovo orientovanej reklamy tretích strán, ktorá sa zobrazuje na webovej lokalite. Mediavine zobrazuje obsah a reklamy, keď navštívite webovú stránku, ktorá môže používať súbory cookie prvej a tretej strany. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webový server odošle do vášho počítača alebo mobilného zariadenia (v týchto zásadách označovaného ako „zariadenie“), aby si webová lokalita zapamätala niektoré informácie o vašej aktivite pri prehliadaní webovej lokality.

Súbory cookie prvej strany vytvára webová stránka, ktorú navštevujete. Cookie tretej strany sa často používa v behaviorálnej reklame a analytike a je vytvorená inou doménou, ako je webová stránka, ktorú navštevujete. Súbory cookie, značky, pixely, majáky a ďalšie podobné technológie tretích strán (spoločne len „značky“) môžu byť na webovú stránku umiestnené s cieľom monitorovať interakciu s reklamným obsahom a zacieľovať a optimalizovať reklamu. Každý internetový prehliadač má funkcie, ktoré vám umožňujú blokovať súbory cookie prvej aj tretej strany a vymazať vyrovnávaciu pamäť vášho prehliadača. Funkcia „pomoc“ na paneli s ponukami vo väčšine prehliadačov vám povie, ako prestať prijímať nové súbory cookie, ako prijímať upozornenia na nové súbory cookie, ako deaktivovať existujúce súbory cookie a ako vymazať vyrovnávaciu pamäť prehliadača. Ďalšie informácie o súboroch cookie a o tom, ako ich deaktivovať, nájdete v informáciách na Všetko o cookies.

Bez súborov cookie možno nebudete môcť plne využívať obsah a funkcie webovej stránky. Upozorňujeme, že odmietnutie súborov cookie neznamená, že sa vám už pri návšteve našej stránky nebudú zobrazovať reklamy. V prípade, že sa odhlásite, na webovej lokalite sa vám budú naďalej zobrazovať neprispôsobené reklamy.

Webová stránka zhromažďuje nasledujúce údaje pomocou súboru cookie pri zobrazovaní prispôsobených reklám:

 • IP adresa
 • Typ operačného systému
 • Verzia operačného systému
 • Typ zariadenia
 • Jazyk webovej stránky
 • Typ webového prehliadača
 • E-mail (v hašovanej forme)

Mediavine Partners (spoločnosti uvedené nižšie, s ktorými Mediavine zdieľa údaje) môžu tieto údaje použiť aj na prepojenie s inými informáciami o koncových používateľoch, ktoré partner nezávisle zhromaždil na poskytovanie cielených reklám. Mediavine Partners môžu tiež samostatne zhromažďovať údaje o koncových používateľoch z iných zdrojov, ako sú reklamné identifikátory alebo pixely, a prepájať tieto údaje s údajmi zhromaždenými od vydavateľov Mediavine s cieľom poskytovať inzerciu orientovanú na záujmy v rámci vášho online prostredia vrátane zariadení, prehliadačov a aplikácií. . Tieto údaje zahŕňajú údaje o používaní, informácie o súboroch cookie, informácie o zariadení, informácie o interakciách medzi používateľmi a reklamami a webovými stránkami, údaje o geolokácii, údaje o návštevnosti a informácie o zdroji odkazu návštevníka na konkrétny web. Mediavine Partners môžu tiež vytvoriť jedinečné ID na vytvorenie segmentov publika, ktoré sa používajú na poskytovanie cielenej reklamy.

Ak by ste chceli viac informácií o tomto postupe a poznať svoje možnosti prihlásenia alebo zrušenia tohto zhromažďovania údajov, navštívte Stránka odhlásenia Národnej reklamnej iniciatívy. Môžete tiež navštíviť Web Digital Advertising Alliance a Webová stránka Network Advertising Initiative získať ďalšie informácie o záujmovo orientovanej reklame. Aplikáciu AppChoices si môžete stiahnuť na Aplikácia AppChoices od Digital Advertising Alliance sa môžete odhlásiť v súvislosti s mobilnými aplikáciami alebo sa odhlásiť pomocou ovládacích prvkov platformy vo svojom mobilnom zariadení.

Konkrétne informácie o Mediavine Partners, údajoch, ktoré každý z nich zhromažďuje, a ich pravidlách zhromažďovania údajov a ochrany osobných údajov nájdete na stránke Mediavine Partners.

Email Marketing

Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali prostredníctvom informačných bulletinov, marketingových alebo propagačných materiálov a ďalších informácií, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžete sa odhlásiť z prijímania akejkoľvek alebo celej tejto komunikácie od nás pomocou odkazu na odhlásenie alebo pokynov uvedených v ktoromkoľvek e-maile, ktorý pošleme, alebo nás môžete kontaktovať.

Na správu a zasielanie e-mailov môžeme používať poskytovateľov e-mailových marketingových služieb.

platby

V rámci Služby môžeme poskytovať platené produkty a/alebo služby. V takom prípade môžeme na spracovanie platieb využívať služby tretích strán (napr. spracovatelia platieb).

Údaje o vašej platobnej karte nebudeme uchovávať ani zhromažďovať. Tieto informácie sa poskytujú priamo našim spracovateľom platieb tretích strán, ktorých používanie vašich osobných údajov sa riadi ich Zásadami ochrany osobných údajov. Títo spracovatelia platieb dodržiavajú štandardy stanovené spoločnosťou PCI-DSS, ktorú spravuje Rada pre bezpečnostné štandardy PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zaistiť bezpečnú manipuláciu s platobnými informáciami.

Keď použijete našu službu na zaplatenie produktu a/alebo služby bankovým prevodom, môžeme vás požiadať o poskytnutie informácií na uľahčenie tejto transakcie a na overenie vašej totožnosti.

Behaviorálny remarketing

Spoločnosť používa remarketingové služby na to, aby vám mohla poskytovať reklamu po tom, ako ste vstúpili do našej Služby alebo ju navštívili. My a naši predajcovia tretích strán používame súbory cookie a technológie bez súborov cookie, ktoré nám pomáhajú rozpoznať vaše zariadenie a porozumieť tomu, ako používate našu službu, aby sme mohli našu službu vylepšiť tak, aby odrážala vaše záujmy a poskytovala vám reklamy, ktoré budú pravdepodobne zaujímať viac k vám.

Títo predajcovia tretích strán zhromažďujú, ukladajú, používajú, spracúvajú a prenášajú informácie o vašej aktivite v našej službe v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov a umožňujú nám:

 • Merajte a analyzujte návštevnosť a aktivitu prehliadania našej služby
 • Zobrazujte vám reklamy na naše produkty a/alebo služby na webových stránkach alebo v aplikáciách tretích strán
 • Merajte a analyzujte výkonnosť našich reklamných kampaní

Niektorí z týchto dodávateľov tretích strán môžu používať technológie bez súborov cookie, ktoré nemusia byť ovplyvnené nastaveniami prehliadača, ktoré blokujú súbory cookie. Váš prehliadač vám nemusí povoliť blokovanie takýchto technológií. Na odmietnutie zhromažďovania a používania informácií na účely poskytovania záujmovo orientovanej reklamy môžete použiť nasledujúce nástroje tretích strán:

Môžete sa odhlásiť zo všetkých prispôsobených reklám povolením funkcií ochrany osobných údajov na svojom mobilnom zariadení, ako je napríklad obmedzenie sledovania reklám (iOS) a odhlásenie z prispôsobenia reklám (Android). Ďalšie informácie nájdete v systéme pomoci vášho mobilného zariadenia.

S týmito dodávateľmi tretích strán môžeme zdieľať informácie, ako sú hašované e-mailové adresy (ak sú k dispozícii) alebo iné online identifikátory zhromaždené v rámci našej Služby. To umožňuje našim dodávateľom tretích strán rozpoznať a doručiť vám reklamy naprieč zariadeniami a prehliadačmi. Ak sa chcete dozvedieť viac o technológiách používaných týmito dodávateľmi tretích strán a ich možnostiach naprieč zariadeniami, pozrite si zásady ochrany osobných údajov každého dodávateľa uvedeného nižšie.

Dodávatelia tretích strán, ktorých využívame, sú:

Ochrana Osobných údajov GDPR

Právny základ spracúvania Osobných údajov podľa GDPR

Osobné údaje môžeme spracovávať za nasledujúcich podmienok:

 • súhlas: Poskytli ste súhlas so spracovaním osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov.
 • Plnenie zmluvy: Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie dohody s vami a / alebo na plnenie akýchkoľvek predzmluvných záväzkov z nich vyplývajúcich.
 • Zákonné povinnosti: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na Spoločnosť vzťahuje.
 • Životne dôležité záujmy Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov alebo iných fyzických osôb.
 • Verejný záujem Spracúvanie osobných údajov súvisí s úlohou, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Spoločnosti.
 • Oprávnené záujmy: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Spoločnosť.

V každom prípade Spoločnosť rád pomôže objasniť konkrétny právny základ, ktorý sa vzťahuje na spracúvanie, a najmä to, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy.

Vaše práva podľa GDPR

Spoločnosť sa zaväzuje rešpektovať dôvernosť vašich osobných údajov a zaručiť vám, že budete môcť uplatňovať svoje práva.

Podľa týchto zásad ochrany osobných údajov a podľa zákona, ak sa nachádzate v EÚ, máte právo na:

 • Požiadajte o prístup k Vašim osobným údajom Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o Vás máme. Kedykoľvek je to možné, môžete pristupovať k svojim osobným údajom, aktualizovať ich alebo požiadať o ich vymazanie priamo v sekcii nastavení Vášho účtu. Ak nemôžete vykonať tieto akcie sami, kontaktujte nás, aby sme vám pomohli. To Vám tiež umožňuje získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame.
 • Požiadať o opravu Osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame Máte právo na opravu akýchkoľvek neúplných alebo nepresných informácií, ktoré o Vás uchovávame.
 • Namietať spracúvanie Vašich osobných údajov Toto právo existuje tam, kde sa spoliehame na legitímny záujem ako právny základ pre naše spracovanie a existuje niečo o Vašej konkrétnej situácii, ktorá Vás núti vzniesť námietku proti nášmu spracovaniu Vašich osobných údajov z tohto dôvodu. Máte tiež právo namietať tam, kde spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.
 • Požiadajte o vymazanie svojich osobných údajov. Máte právo nás požiadať, aby sme vymazali alebo odstránili vaše osobné údaje, ak pre nás neexistuje dostatočný dôvod na ich ďalšie spracovanie.
 • Požiadajte o prenos Vašich osobných údajov. Vám alebo tretej strane, ktorú ste si vybrali, poskytneme Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Upozorňujeme, že toto právo sa vzťahuje iba na automatizované informácie, na používanie ktorých ste nám pôvodne poskytli súhlas alebo kde sme tieto informácie použili na plnenie zmluvy s Vami.
 • Odvolať svoj súhlas Máte právo odvolať svoj súhlas s používaním osobných údajov. Ak svoj súhlas odvoláte, možno Vám nebudeme môcť poskytnúť prístup k určitým špecifickým funkciám Služby.

Uplatnenie Vašich práv na ochranu údajov GDPR

Svoje práva na prístup, opravu, zrušenie a námietku môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete. Upozorňujeme, že pred odpoveďou na takéto žiadosti Vás môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti. Ak podáte žiadosť, pokúsime sa Vám čo najskôr odpovedať.

Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov na naše zhromažďovanie a používanie Vašich osobných údajov. Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (EHP), ďalšie informácie získate od svojho miestneho úradu na ochranu údajov v EHP.

Stránka fanúšikov Facebooku

Správca údajov pre fanúšikovskú stránku Facebooku

Spoločnosť je prevádzkovateľom vašich osobných údajov zhromaždených počas používania Služby. Ako prevádzkovateľ Stránka fanúšikov FacebookuSpoločnými prevádzkovateľmi sú Spoločnosť a prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook.

Spoločnosť uzavrela s Facebookom zmluvy, ktoré okrem iného definujú podmienky používania Facebook Fan Page. Tieto termíny sú väčšinou založené na Podmienky používania služby Facebook

Navštívte Zásady ochrany osobných údajov Facebooku Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Facebook spravuje osobné údaje, alebo kontaktujte spoločnosť Facebook online alebo poštou: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Facebook Insights

Funkciu Facebook Insights používame v súvislosti s prevádzkou Facebook Fan Page a na základe GDPR, aby sme získali anonymizované štatistické údaje o našich užívateľoch.

Za týmto účelom umiestňuje Facebook do zariadenia používateľa, ktorý navštívi našu stránku fanúšikov na Facebooku, súbor cookie. Každý súbor cookie obsahuje jedinečný identifikačný kód a zostáva aktívny po dobu dvoch rokov, okrem prípadov, keď je odstránený pred koncom tohto obdobia.

Facebook prijíma, zaznamenáva a spracováva informácie uložené v súbore cookie, najmä keď používateľ navštívi služby Facebooku, služby poskytované inými členmi stránky fanúšikov Facebooku a služby iných spoločností, ktoré využívajú služby Facebooku.

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov Facebooku nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov Facebooku.

Zásady „Nesledovať“, ako to vyžaduje kalifornský zákon na ochranu súkromia online (CalOPPA)

Naša služba nereaguje na signály Nesledovať.

Niektoré webové stránky tretích strán však sledujú vaše aktivity prehliadania. Ak navštevujete takéto webové stránky, môžete vo svojom webovom prehliadači nastaviť svoje preferencie, aby ste webové stránky informovali, že nechcete byť sledovaní. DNT môžete povoliť alebo zakázať návštevou stránky preferencií alebo nastavení vášho webového prehliadača.

Ochrana súkromia detí

Naša služba neoslovuje nikoho mladšieho ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od nikoho mladšieho ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám Vaše dieťa poskytlo osobné údaje, prosím kontaktuj nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od kohokoľvek mladšieho ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Ak sa ako právny základ pre spracovanie vašich informácií musíme spoliehať na súhlas a vaša krajina vyžaduje súhlas rodiča, môžeme vyžadovať súhlas vášho rodiča skôr, ako tieto informácie zhromaždíme a použijeme.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú nami prevádzkované. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame prečítať si Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo za praktiky stránok alebo služieb tretích strán.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Predtým, ako zmena nadobudne účinnosť, dáme vám vedieť e-mailom alebo prominentným oznámením o našej službe a aktualizujeme dátum „Posledná aktualizácia“ v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame, aby ste pravidelne preverovali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov pre všetky zmeny. Zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať: