Právne informácie

Tento nakladateľ bol naposledy aktualizovaný 28. decembra 2021.

Vlastníkom tohto webu je:

RORK MEDIA LIMITED RORK MEDIA LIMITED
71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londýn, Anglicko, WC2H 9JQ
Email privacy@scubadivermag.com
Telefónne číslo: 0800 069 8140

IČ DPH: GB260482415

Právny zástupca (zástupcovia) spoločnosti RORK MEDIA LIMITED RORK MEDIA LIMITED:

ARNOLD, Ross

1. všeobecný

1.1 Sme registrovaní v spoločnosti s ručením obmedzeným pod licenčným alebo registračným číslom:

10564639

1.2 V súlade s Nariadením o online riešení sporov v spotrebiteľských záležitostiach (Nariadenie ODR):

Radi by sme vás informovali o možnosti spotrebiteľov podávať sťažnosti na online platformu riešenia sporov Európskej komisie, ktorú nájdete na tejto adrese URL: ec.europa.eu/odr

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym výborom.